Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A g r o s y s t é m M l a d k o v společnost s ručením omezeným (zkr. s.r.o.)

Mladkov, okres Ústí nad Orlicí

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 435 298,65 1 305 895,87 1 741 194,52
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 284 241,54 852 723,82 1 136 965,36
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 80 096,09 80 096,09
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 506 450,43 506 450,43
2021 EZZF PP Greening 0,00 955 506,13 955 506,13
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 46 933,17 46 933,17
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 730 812,49 1 730 812,49

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 71 975,49