Seznam příjemců dotací

A G R O B E N s.r.o.

Kacanovy, okres Semily

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 16 798,13 50 394,36 67 192,49
2018 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 286 557,47 286 557,47
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 178 798,39 1 178 798,39
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 49 030,29 49 030,29
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 149 081,15 2 149 081,15

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 102 714,66