Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O B E N s.r.o.

Kacanovy, okres Semily

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 30 106,02 90 318,03 120 424,05
2021 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 307 307,55 307 307,55
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 315 971,56 1 315 971,56
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 57 630,80 57 630,80
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 383 165,69 2 383 165,69

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 79 451,54