Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O B E N s.r.o.

Kacanovy, okres Semily

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 30 843,93 92 531,76 123 375,69
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 171 349,53 171 349,53
2022 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 302 156,96 302 156,96
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 228 374,58 1 228 374,58
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 92 009,00 92 009,00
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 232 316,77 2 232 316,77