Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."

Měcholupy, okres Louny

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 4 508,63 13 525,87 18 034,50
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 111 867,67 111 867,67
2021 EZZF PP Chmel (VCS) 0,00 435 621,67 435 621,67
2021 EZZF PP Greening 0,00 765 976,82 765 976,82
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 38 597,85 38 597,85
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 387 811,34 1 387 811,34

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 109 380,18