Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."

Měcholupy, okres Louny

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 4 656,67 13 970,00 18 626,67
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 116 133,86 116 133,86
2022 EZZF PP Chmel (VCS) 0,00 413 952,26 413 952,26
2022 EZZF PP Greening 0,00 706 955,87 706 955,87
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 58 563,29 58 563,29
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 914 492,84 914 492,84
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 371 099,12 371 099,12