Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"LUKOP spol. s r.o."

Tasovice, okres Znojmo

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZZF PP Greening 0,00 192 794,36 192 794,36
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 7 128,37 7 128,37
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 43 359,93 43 359,93

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 11 639,92