Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice

Darkovice, okres Opava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 33 557,91 100 673,58 134 231,49
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 494,44 1 483,31 1 977,75
2021 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 125 543,00 223 187,00 348 730,00
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 45 301,61 45 301,61
2021 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 198 432,02 198 432,02
2021 EZZF PP Greening 0,00 693 461,42 693 461,42
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 32 951,78 32 951,78
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 256 576,43 1 256 576,43
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 120 331,85 120 331,85

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 43 822,41