Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice

Darkovice, okres Opava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) -36 565,01 -109 695,00 -146 260,01
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 6 914,78 20 744,29 27 659,07
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 9 111,56 27 334,64 36 446,20
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 495,98 1 487,93 1 983,91
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 14 944,82 44 834,46 59 779,28
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 45 729,75 45 729,75
2022 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 412 035,04 412 035,04
2022 EZZF PP Greening 0,00 652 760,48 652 760,48
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 55 388,81 55 388,81
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 844 387,62 844 387,62
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 342 715,42 342 715,42
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 91 026,96 91 026,96