Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Staviště" zemědělské obchodní družstvo

Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 67 509,66 202 528,96 270 038,62
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 7 817,82 7 817,82
2021 EZZF PP Greening 0,00 336 593,41 336 593,41
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 13 134,40 13 134,40
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 610 733,66 610 733,66

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 25 255,40