Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Staviště" zemědělské obchodní družstvo

Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 54 030,32 162 090,91 216 121,23
2022 EZZF PP Greening 0,00 239 696,47 239 696,47
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 14 812,38 14 812,38
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 310 062,76 310 062,76
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 126 381,85 126 381,85