Seznam příjemců dotací

A G R O Hybrálec, s.r.o.

Hybrálec, okres Jihlava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 381 484,20 1 144 449,02 1 525 933,22
2017 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 809 361,41 2 428 084,21 3 237 445,62
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 255 230,51 255 230,51
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 6 339,10 6 339,10
2017 EZZF PP Greening 0,00 3 877 253,36 3 877 253,36
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 157 953,48 157 953,48
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 957 936,58 6 957 936,58
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 55 121,46 55 121,46

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 455 138,87

Soubory ke stažení – Seznamy příjemců dotací v otevřeném formátu