Seznam příjemců dotací

A G R O Hybrálec, s.r.o.

Hybrálec, okres Jihlava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 374 023,63 1 122 066,91 1 496 090,54
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 807 833,96 2 417 212,42 3 225 046,38
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 252 419,71 252 419,71
2018 EZZF PP Greening 0,00 3 673 704,48 3 673 704,48
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 146 871,77 146 871,77
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 551 425,73 6 551 425,73
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 101 297,05 101 297,05

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 406 132,07