Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O Hybrálec, s.r.o.

Hybrálec, okres Jihlava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 1 400 146,21 4 200 438,59 5 600 584,80
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 362 784,15 1 088 348,69 1 451 132,84
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 28 957,17 28 957,17
2021 EZZF PP Greening 0,00 3 991 523,57 3 991 523,57
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 169 270,70 169 270,70
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 7 057 823,17 7 057 823,17
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 409 128,30 409 128,30

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 307 993,38