Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O Hybrálec, s.r.o.

Hybrálec, okres Jihlava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 1 410 201,65 4 241 293,21 5 651 494,86
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 376 506,81 1 132 373,63 1 508 880,44
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 148 405,02 148 405,02
2022 EZZF PP Greening 0,00 3 589 068,07 3 589 068,07
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 253 404,64 253 404,64
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 4 680 583,92 4 680 583,92
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 701 123,39 1 701 123,39
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 398 760,88 398 760,88