Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"TERRA KAPLÍŘ" spol. s r.o.

Sulejovice, okres Litoměřice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 5 289,41 15 868,22 21 157,63
2021 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 44 972,10 0,00 44 972,10
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 8 339,00 8 339,00
2021 EZZF PP Greening 0,00 849 088,96 849 088,96
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 34 140,97 34 140,97
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 538 223,74 1 538 223,74

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 59 846,05