Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"TERRA KAPLÍŘ" spol. s r.o.

Sulejovice, okres Litoměřice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 5 299,20 16 020,50 21 319,70
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 40 697,82 40 200,33 80 898,15
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 29 639,76 29 639,76
2022 EZZF PP Greening 0,00 764 627,70 764 627,70
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 51 776,55 51 776,55
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 012 444,24 1 012 444,24
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 377 935,34 377 935,34
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-prasnice 165 740,65 82 870,32 248 610,97