Seznam příjemců dotací

A G R O F A N D A spol. s r.o.

Kunratice, okres Liberec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 182 294,59 546 883,16 729 177,75
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 242 328,77 726 986,29 969 315,06
2018 EAFRD 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 269 720,64 264 377,88 534 098,52
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 70 342,59 70 342,59
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 124 483,16 1 124 483,16
2018 EZZF PP Greening 0,00 819 926,39 819 926,39
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 47 595,53 47 595,53
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 495 436,73 1 495 436,73

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 112 626,83