Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O F A N D A spol. s r.o.

Kunratice, okres Liberec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 188 245,66 564 736,94 752 982,60
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 144 451,60 433 354,21 577 805,81
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 39 742,45 39 742,45
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 114 190,94 1 114 190,94
2021 EZZF PP Greening 0,00 785 906,17 785 906,17
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 48 285,69 48 285,69
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 424 055,46 1 424 055,46

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 78 329,36