Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O F A N D A spol. s r.o.

Kunratice, okres Liberec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 188 233,10 564 699,28 752 932,38
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 147 058,42 441 174,73 588 233,15
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 248 610,90 243 687,90 492 298,80
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 20 982,33 20 982,33
2022 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 112 175,72 1 112 175,72
2022 EZZF PP Greening 0,00 697 634,83 697 634,83
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 902 552,09 902 552,09
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 366 264,63 366 264,63