Seznam příjemců dotací

A G R O SOKOLEČ, a.s.

Sokoleč, okres Nymburk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 180 360,57 541 080,84 721 441,41
2018 EAFRD 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 89 471,41 87 695,85 177 167,26
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 424 797,38 424 797,38
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 691 716,77 691 716,77
2018 EZZF PP Greening 0,00 2 863 939,66 2 863 939,66
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 125 913,99 125 913,99
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 150 458,02 5 150 458,02

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 296 982,50