Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. Hradecká zemědělská a.s.

Branka u Opavy, okres Opava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 681 523,37 2 044 570,03 2 726 093,40
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 209 372,84 628 117,07 837 489,91
2021 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 574 644,82 563 265,69 1 137 910,51
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 239 621,11 239 621,11
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 2 022 685,11 2 022 685,11
2021 EZZF PP Greening 0,00 3 750 095,65 3 750 095,65
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 185 875,85 185 875,85
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 643 081,12 6 643 081,12

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 274 385,77