Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. Hradecká zemědělská a.s.

Branka u Opavy, okres Opava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 679 361,26 2 053 868,26 2 733 229,52
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 230 710,96 697 506,50 928 217,46
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 569 497,80 562 536,73 1 132 034,53
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 111 359,03 111 359,03
2022 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 805 586,58 1 805 586,58
2022 EZZF PP Greening 0,00 3 347 972,90 3 347 972,90
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 274 313,91 274 313,91
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 4 439 856,72 4 439 856,72
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 522 237,49 1 522 237,49
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-dojnice 136 917,34 68 458,66 205 376,00