Seznam příjemců dotací

A - TAURUS s.r.o.

Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 121 608,02 364 822,58 486 430,60
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 266 294,97 798 884,88 1 065 179,85
2018 EAFRD 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 972 086,00 952 836,00 1 924 922,00
2018 EAFRD 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 293 203,40 287 392,31 580 595,71
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 876 174,58 876 174,58
2018 EZZF PP Greening 0,00 872 598,48 872 598,48
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 45 250,53 45 250,53
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 591 031,83 1 591 031,83

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 119 372,81