Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A - TAURUS s.r.o.

Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 333 832,40 1 001 497,04 1 335 329,44
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 204 350,48 613 049,92 817 400,40
2021 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 288 185,39 282 478,73 570 664,12
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 884 340,37 884 340,37
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 242 036,08 1 242 036,08
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 63 176,83 63 176,83
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 238 795,64 2 238 795,64

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 107 729,97