Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A - TAURUS s.r.o.

Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 389 282,07 1 167 846,16 1 557 128,23
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 247 175,23 741 523,89 988 699,12
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření -8 409,86 -25 229,62 -33 639,48
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 312 407,36 306 221,04 618 628,40
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 27 507,31 27 507,31
2022 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 867 425,07 867 425,07
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 278 588,36 1 278 588,36
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 105 427,46 105 427,46
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 655 121,97 1 655 121,97
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 669 293,85 669 293,85
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-dojnice 68 309,34 34 154,66 102 464,00