Seznam příjemců dotací

A.Z.O., s.r.o.

Jinošov, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 5 790,07 17 370,21 23 160,28
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 702 358,57 702 358,57
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 344 015,49 1 344 015,49
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 61 170,97 61 170,97
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 450 189,27 2 450 189,27

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 145 049,89