Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGRO-LA", spol. s r.o.

Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 314 410,00 558 950,00 873 360,00