Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."

Vysoké Chvojno, okres Pardubice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 2 662,07 7 986,19 10 648,26
2021 EZFRV 14+ 8.6.1-Technika a technologie pro lesní hospodářství 1 292 749,00 1 267 150,00 2 559 899,00
2021 EZFRV 14+ POR-Zachování porostního typu 2 650,32 7 950,90 10 601,22
2021 EZZF PP Greening 0,00 24 309,71 24 309,71
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 213,36 213,36
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 44 787,08 44 787,08

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 1 450,71