Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."

Vysoké Chvojno, okres Pardubice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 2 751,48 8 254,40 11 005,88
2022 EZFRV 14+ 8.5.2-Neproduktivní investice v lesích 142 800,00 139 971,00 282 771,00
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 216 000,00 384 000,00 600 000,00
2022 EZFRV 14+ POR-Zachování porostního typu 2 737,31 8 211,91 10 949,22
2022 EZZF PP Greening 0,00 30 216,72 30 216,72
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 828,94 828,94
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 39 087,27 39 087,27
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 16 671,25 16 671,25