Seznam příjemců dotací z Fondů EU

ÚSOVSKO EKO s.r.o.

Klopina, okres Šumperk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2016 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 182 699,75 548 098,03 730 797,78
2016 EZFRV 14+ AEO-Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 5 400 808,53 16 202 398,71 21 603 207,24
2016 EZFRV 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 89 738,54 269 214,69 358 953,23
2016 EZFRV 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 1 619 159,09 4 857 477,10 6 476 636,19
2016 EZZF PP Greening 0,00 8 008 971,47 8 008 971,47
2016 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 346 062,15 346 062,15
2016 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 14 044 628,93 14 044 628,93
2016 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 2 698 365,27 2 698 365,27

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2016 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 949 420,55