Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o."

Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) -1 316,58 -3 949,74 -5 266,32
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 30 423,73 91 271,17 121 694,90
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 217 086,02 651 257,79 868 343,81
2021 EZFRV 14+ 4.2.1-Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 572 819,00 561 475,00 1 134 294,00
2021 EZZF PP Greening 0,00 228 397,09 228 397,09
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 23 476,83 23 476,83
2021 EZZF PP Ovoce s vysokou pracností (VCS) 0,00 40 612,16 40 612,16
2021 EZZF PP Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 980 433,97 980 433,97
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 414 925,10 414 925,10

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 13 789,43