Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o."

Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 31 384,59 94 153,75 125 538,34
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 224 211,70 672 634,89 896 846,59
2022 EZZF PP Greening 0,00 210 435,30 210 435,30
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 34 036,35 34 036,35
2022 EZZF PP Ovoce s vysokou pracností (VCS) 0,00 38 274,40 38 274,40
2022 EZZF PP Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 855 503,94 855 503,94
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 272 211,58 272 211,58
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 111 056,93 111 056,93
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-jablka 851 273,78 425 636,88 1 276 910,66