Seznam příjemců dotací

ADAMČÍKOVÁ HANA

okres Praha-západ

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 2 977,62 2 977,62
2018 EZZF PP Greening 0,00 52 818,30 52 818,30
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 434,01 1 434,01
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 96 982,66 96 982,66
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 3 376,57 3 376,57

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 4 859,28