Seznam příjemců dotací

ADAM JAROSLAV

Neustupov, okres Benešov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 16 634,21 49 902,41 66 536,62
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 14 208,31 42 624,91 56 833,22
2018 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 17 617,06 17 617,06
2018 EZZF PP Greening 0,00 46 878,53 46 878,53
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 544,17 1 544,17
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 86 157,41 86 157,41
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 13 506,27 13 506,27

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 5 533,24