Seznam příjemců dotací z Fondů EU

ČEPELKA JOSEF

Trutnov, okres Trutnov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2016 EZFRV 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 7 764,98 23 294,90 31 059,88
2016 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 8 686,09 8 686,09
2016 EZZF PP Greening 0,00 20 344,13 20 344,13
2016 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 162,27 162,27
2016 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 37 175,62 37 175,62

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2016 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 2 695,25