Seznam příjemců dotací

ABRLE JOSEF

Pavlov, okres Břeclav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 40 816,54 122 449,43 163 265,97