Seznam příjemců dotací z Fondů EU

" FUTUR ", s.r.o.

Široká Niva, okres Bruntál

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 315 939,60 947 818,74 1 263 758,34
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 182 968,98 548 905,86 731 874,84
2021 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 152 929,45 458 787,60 611 717,05
2021 EZZF PP Greening 0,00 567 121,58 567 121,58
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 27 329,27 27 329,27
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 027 932,60 1 027 932,60
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 333 491,13 333 491,13

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 45 982,21