Seznam příjemců dotací z Fondů EU

" FUTUR ", s.r.o.

Široká Niva, okres Bruntál

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 336 352,77 1 009 058,30 1 345 411,07
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 195 609,49 586 827,53 782 437,02
2022 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 162 496,65 487 488,98 649 985,63
2022 EZZF PP Greening 0,00 537 976,34 537 976,34
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 41 978,56 41 978,56
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 699 582,83 699 582,83
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 278 923,80 278 923,80
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 298 191,78 298 191,78