Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o.

Hrušky, okres Břeclav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 102 960,00 183 040,00 286 000,00
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 114 355,40 1 114 355,40
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 45 943,60 45 943,60
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 018 254,74 2 018 254,74

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 68 827,94