Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o.

Hrušky, okres Břeclav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 9 851,46 9 851,46
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 197 501,46 1 197 501,46
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 79 229,48 79 229,48
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 553 835,57 1 553 835,57
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 623 221,59 623 221,59