Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o."

Milevsko, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 22 104,96 66 314,88 88 419,84
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 12 508,50 12 508,50
2021 EZZF PP Greening 0,00 46 922,87 46 922,87
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 333,85 1 333,85
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 86 501,67 86 501,67

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 9 323,46