Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o."

Milevsko, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 22 830,54 68 491,62 91 322,16
2022 EZZF PP Greening 0,00 43 269,77 43 269,77
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 700,27 1 700,27
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 55 972,22 55 972,22
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 23 507,51 23 507,51