Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"SVAZEK OBCÍ 1866"

Studnice, okres Náchod

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 55 701,00 99 023,00 154 724,00
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 32 177,00 57 203,00 89 380,00
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 85 378,00 151 782,00 237 160,00