Seznam příjemců dotací

AB AGRO s.r.o.

Křišťanovice, okres Bruntál

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 443 829,93 1 331 489,26 1 775 319,19
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 432 905,67 1 298 716,44 1 731 622,11
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 396 141,83 1 188 425,49 1 584 567,32
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 165 685,43 165 685,43
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 280 268,01 1 280 268,01
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 61 020,99 61 020,99
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 334 009,51 2 334 009,51
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 705 702,79 705 702,79

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 172 307,02