Seznam příjemců dotací

ADAM RADOVAN

okres Zlín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 29 673,30 89 019,35 118 692,65
2017 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 27 862,83 83 587,90 111 450,73
2017 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 31 426,34 94 278,99 125 705,33
2017 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 45 898,29 45 898,29
2017 EZZF PP Greening 0,00 87 487,74 87 487,74
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 3 377,80 3 377,80
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 160 177,03 160 177,03

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 9 403,33

Soubory ke stažení – Seznamy příjemců dotací v otevřeném formátu