Seznam příjemců dotací

ABRAHAM LUBOMÍR

Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 7 276,24 21 828,66 29 104,90
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 20 784,38 20 784,38
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 53 208,98 53 208,98
2018 EZZF PP Greening 0,00 172 710,35 172 710,35
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 7 022,26 7 022,26
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 315 485,88 315 485,88

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 17 789,93