Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Etincelle, o.s."

Kladno, okres Kladno

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZZF PP Greening 0,00 3 101,01 3 101,01
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 612,05 5 612,05