Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Etincelle, o.s."

Kladno, okres Kladno

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZZF PP Greening 0,00 2 823,31 2 823,31
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 591,56 3 591,56
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 539,24 1 539,24