Seznam příjemců dotací

ABRAHAM VLADIMÍR

okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ 6.4.1-Investice do nezemědělských činností 431 090,00 422 553,00 853 643,00
2018 EZZF PP Greening 0,00 156 206,91 156 206,91
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 5 362,79 5 362,79
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 285 408,36 285 408,36

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 13 953,70